Tenisçi Dirseği

Tıbbi adı "lateral epikondilit" tir. El bileğini geriye doğru çeken kasların ortak başlangıç noktası, dirseğin dış tarafındaki kemik çıkıntısıdır. Tekrarlayan zorlanmalara bağlı olarak bu bölgedeki kas-kemik bileşkesinde ortaya çıkan küçük yırtıklar ve zedelenmeler sonucu tenisçi dirseği oluşur.

Tenisçi Dirseği Dr.Bekir

KİMLERDE GÖRÜLÜR ?

Raket sporları ile uğraşan sporcularda sık olarak ortaya çıkmasına rağmen, hastalık el bileği ile tekrarlayan ve zorlayıcı işleri yapan her kişide ortaya çıkabilir. Günde 2 saatten fazla zorlayıcı el bileği hareketeleri yapan tüm meslek gruplarında tenisçi dirseği görülebilir. Özellikle boyacılar, tesisatçılar, marangozlar, mimarlar, öğretmenler, ofis çalışanları ve hatta yoğun ev işi yapan ev hanımlarında da sık olarak ortaya çıkar. Sık görüldüğü yaş aralığı 30-50 yaşları arasıdır.

Tenisçi Dirseği Dr.Bekir

NASIL ANLAŞILIR ?

En önemli bulgusu dirseğinizin dış kenarında bulunan kemik çıkıntı üzerinde olan ve ön kola doğru yayılan ağrıdır. Genellikle el bileğini dirence karşı geriye doğru kaldırmakla ağrı artar. Bunun en tipik örneği ağır bir sürahi veya çaydanlığı kaldırırken dirsekte hissedilen ve bileğe doğru uzanan ağrıdır. Ağrı ile birlikte kol kaslarında güçsüzlük olabilir. Olay tek bir zorlayıcı hareket sonrası başlayabileceği gibi, uzun süren zorlayıcı bir aktiviteden 24-72 saat sonra da başlayabilir. Ağrı önceleri düşük şiddettedir, zorlayıcı aktiviteler devam ederse haftalar aylar içinde giderek fazlalaşır. İlerlemiş durumlarda el sıkışmak veya kapı tokmağını çevirmek bile çok ağrılı olabilir.

Tanı koymak için, muayene ve röntgen yeterlidir. Bazı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve sinir iletim hızı çalışmaları (EMG) başka hastalıkları ayırmak için gerekli olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

TENİSÇİ DİRSEĞİ TEDAVİSİNDE PROLOTERAPİ'NİN ROLÜ

Proliferatif ve irritan solisyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır. Bu hastalıkta sorun zedelenmiş tendon ve bağların yapışma yerleri olduğundan yapılan enjeksiyonlarla, bu bölgedeki iyileşme desteklenmeye çalışılır.

Enjeksiyonlar, inflamatuar (yangı) bir süreç başlatır. Bu inflamasyon bir tamir mekanizmasını destekler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollagen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlar. Bu yeniden tamir süreci mikroskobik ve makroskobik olarak gösterilmiş ve bu konuda bilimsel yayınlar bulunmaktadır. Ortalama üç hafta süren yangı sonucunda hastada ağrı azalır ve iyileşme süreçleri desteklenir.

Doktorunuzun önereceği uygun egzersiz ve germe programları iyileşmenize yardımcı olacaktır.

KORTİZON ENJEKSİYONLARININ ROLÜ NEDİR ?

Kortizon iğneleri o bölgedeki ağrı ve şişliği azaltarak etkili olur. Ancak kortizonun yan etkileri oldukça fazladır. Son yapılan bilimsel çalışmalarda kortizon kullanımının yan etkilerinden dolayı kullanımının dikkatli olunması gerektiği belirtilmektedir.

PRP TEDAVİSİNİN ROLÜ NEDİR ?

PRP (Platelet rich plasma), kişinin kendi kanından elde edilen ve trombositten zengin plazma olarak adlandırılan bir sıvıdır. Hastadan alınan kan, özel cihazlar ile santrifüj edilerek 2-3 ml PRP elde edilir. Bu sıvının içinde konsantre miktarlarda büyüme ve iyileşme faktörleri bulunur. Bu faktörler vücudun doğal iyileşme ve tamir mekanizmalarını destekler. Bir çok kas ve tendon yaralanmasının tedavisinde son yıllarda kullanılmaya ve bilimsel çalışmalar yapılmaya balşanmıştır. Steril şartlarda lateral epikondil bölgesinde yapılır.

ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN ROLÜ NEDİR ?

Şok dalga tedavisi, ilk olarak böbrek taşlarını kırmak için kullanılmaya başlamıştır. Vücudun dışından uygulanan, bir bölgeye odaklanmış yüksek şiddette ses dalgaları ile etki gösterir. Günümüzde kas iskelet sistemi hastalıklarında birçok farklı alanda uygulanmaktadır.

CERRAHİ TEDAVİ

Tenisçi dirseğinde hastaların % 97'si cerrahi olmayan yöntemlerle iyileşir. En az altı ay süren tıbbi tedavi ve enjeksiyonlara rağmen yakınmaları geçmeyen, sinir sıkışmaları gelişen hastalarda cerrahi tedavi önerilmektedir. Bazı durumlarda cerrahi tedavi daha önce önerilmektedir. Cerrahi tedavide, ağrılı bölgedeki dejenere olan tendon yapışma yerinden ayrılır, hastalıklı bölge temizlenir ve tendon yerine tekrar dikilerek tamir edilir. Cerrahi tedavi sonrası bir süre kolu hareketsiz bırakacak şekilde alçı uygulaması gerekli olabilir. Spora dönüş 4 ila 6 sonra mümkün olabilir.

Tenisçi Dirseği Dr.Bekir